Det lokala byggföretaget som förenar småskalighet med spetskompetens

 

JÅLAB Bygg AB är byggföretaget som arbetar med ny- till- och ombyggnad samt service. Våra kunder är privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg med kranskommuner.

JÅLAB Bygg AB förenar det lilla byggföretagets fördelar med spetskompetens inom energieffektivisering. Vi har ett nära samarbete mellan produktion, ekonomi och marknad vilket ger en flexibel organisation med korta beslutsvägar. För att kunna uppfylla våra kunders önskemål har vi ett stort nätverk av leverantörer och underentreprenörer så att vi på ett enkelt sätt kan skapa större resurser där så krävs.

JÅLAB Bygg AB har satsat mer på ISO-certifiering än många andra inom byggbranschen . Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt OHSAS 18001. Genom certifieringsarbetet stärker vi vår organisation, skapar ett rationellt och effektivt arbetssätt samt skapar en större tydlighet gentemot våra beställare.

För oss på JÅLAB Bygg AB är långsiktiga relationer och flergångsbeställare en av våra ledstjärnor. Därför är det en självklarhet för oss att vi tar ansvar för våra uppdrag och skapar en ärlig relation till våra kunder. Vi tror på tydlighet och öppenhet i våra projekt. Därför brukar vi erbjuda våra kunder att arbeta i samverkansentreprenader, där beställaren har full insyn i projektet och därmed i ett tidigt skede kan påverka slutprodukten.

Vår personal är vår framgång.

.