JÅLAB Bygg AB grundades av Åke G Larsson år 1991 mitt i byggbranschens rådande lågkonjunktur. Åke var vid den tiden personalchef på Kullenbergs Bygg AB men valde att kliva av från tjänsten för att starta egen byggverksamhet i mindre skala.

Åke drev JÅLAB Bygg AB tillsammans med sonen Johan fram till år 2000. Antalet anställda var under denna period skiftande mellan 3-5 personer och den småskaliga drift som Åke önskade var uppnådd.

År 2000 anställdes Martin Karlsson då sonen Johan bestämt sig för att lämna. JÅLAB hade då erhållit en större byggentrepenad och JÅLAB hade därför anlitat Sven-Erik Karlsson som konsult. Detta var ombyggnaden av Ekmanska Sjukhemmet som var JÅLABs första jobb av lite större omfattning.

Åke insjuknade under denna period och gick tyvärr bort i sin sjukdom 2001. Åkes önskan var att JÅLAB skulle drivas vidare efter hans bortgång och detta säkerställde han genom att under sin sjukdomsperiod sälja JÅLAB Bygg till Martin och Sven-Erik. Denna ägarkonstellation råder fortfarande i bolaget.

JÅLAB Bygg AB har sedan 2002 haft en stigande omsättningskurva och gått från en omsättning på 15 milj. kr till ca 150 milj. kr på åtta år. Ombyggnationen av Gamla Latin, dåvarande Pedagogen-projektet, blev en riktig språngbräda. Detta har medfört att bolaget har utvecklats från de tidigare fem anställde till att idag vara ca 30 anställda. Man kan också konstatera att bolaget kontinuerligt fortsätter att utvecklas både omsättningsmässigt och kompetensmässigt.