GENERALENTREPRENAD

 

Sannaskolan
Ombyggnad av skola med hänsyn till bevarandekrav av Göteborgs första funkis skola.

Färdigställd: 2017
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Noleredsskolan
Ombyggnad av matsal för elever.

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Nygårdsskolan
Ombyggnad av skola. Utbyte av golv och ytskikt i övrigt med komplettering av ny inredning

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Ullstorp
Nyproduktion av två villor.

Färdigställd: 2015
Beställare: Derome Mark & Bostad AB

 

Oscar Instrument
Inredning av kontor samt personalutrymmen.

Färdigställd: 2015
Beställare: Boet i Kungälv AB

 

Angereds boxningsklubb

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Bergsgårdsgärdet
Fasadrenovering.

Färdigställd: 2014
Beställare: Poseidon

 

Villa Sjöstedt
Ombyggnad förskola

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Styrsö
Anpassning för asylboende.

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Blå Stället
Om- och tillbyggnad av kulturhuset.

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Länsmansgårdens motionscentral
Nyproduktion. Offentlig lokal. Byggd för att
vara icke brännbar.

Färdigställd: 2010
Beställare: Idrotts- & Föreningsförvaltningen

 

Gegerfeldtska villan
Ombyggnation av kulturfastigheten som är
den enda villan inom vallgraven i Göteborg.

Färdigställd: 2007
Beställare: Kulturfastigheter i Göteborg AB

 

Gamla Latin
Ombyggnation av skola.

Färdigställd: 2006
Beställare: Kulturfastigheter i Göteborg AB

 

TOTALENTREPRENAD

 

Lilla Björlandavägen
Nyproduktion av 34 st egnahem

Färdigställd: 2017
Beställare: Egen regi

 

Sandlyckan
Nyproduktion av 20 st bostadsrätter på Hönö.

Färdigställd: 2016
Beställare: Öckerö Fastighetsförvaltning AB

 

Begonia/Brasilia
Ombyggnation från kontor till skola.

Färdigställd: 2015
Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB

 

Kvillebäcken Lott C
106 bostäder fördelade på 4 huskroppar varav
en på 16 våningar.

Färdigställd: 2013
Beställare: Bostadsbolaget

 

BMW Mölndal
Om- och tillbyggnation av utställningshall,
verkstad och parkeringsdäck.

Färdigställd: 2011
Beställare: Bilia

 

Blackevägens FSK
Förskola. Offentlig lokal.

Färdigställd: 2011
Beställare: Lokalförvaltningen

 

BMW Mölndal
Försäljningsyta och P-hus.

Färdigställd: 2012
Beställare: Bilia Group

 

Äpplegårdens Förskola
Nyproduktion av förskola. Lågenergi

Färdigställd: 2011
Beställare: Ale kommun

 

Brf. Dalgången
Nyproduktion av bostäder.

Färdigställd: 2008
Beställare: Egnahemsbolaget

 

Vårvädersgatan
Fasadrenovering på bostäder. Arbete med
Steni-skivor.

Färdigställd: 2008
Beställare: Göteborgs Stads Bostads AB

SAMVERKANSENTREPRENAD

 

Marstrands Havshotell
Tillbyggnad av hotellrum samt ny restaurang och utökad spa avdelning.

Färdigställd: 2018
Beställare: Barson & Co

 

Tyri
Om- och tillbyggnad av kontor och produktionslokal.

Färdigställd: 2017
Beställare: KLED Fastighets AB

 

Santos 2
Ombyggnad av gammal verkstadslokal till ny skola

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Marstrand Havshotell
Nybyggnation av hotell med 107 rum på Koön
som skall länkas samman med konferensbyggnad.

Färdigställd: 2011
Beställare: Barson & Co

 

Cafe Mellangården
Nybyggnation av café/fritidsgård.

Färdigställd: 2013
Beställare: Lokalförvaltningen

 

Donsö skola
Nyproduktion. Lågenergi i MCH-koncept.

Färdigställd: 2009
Beställare: Lokalsekretariatet