GENERALENTREPRENAD

 
 

Sannaskolan

Ombyggnad av skola med hänsyn till bevarandekrav av Göteborgs första funkis skola.

Färdigställd: 2017
Beställare: Lokalförvaltningen

Noleredsskolan

Ombyggnad av matsal för elever.

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

Nygårdsskolan

Ombyggnad av skola. Utbyte av golv och ytskikt i övrigt med komplettering av ny inredning

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

 
 

Ullstorp

Nyproduktion av två villor.

Färdigställd: 2015
Beställare: Derome Mark & Bostad AB

Oscar Instrument

Inredning av kontor samt personalutrymmen.

Färdigställd: 2015
Beställare: Boet i Kungälv AB

Angereds boxningsklubb

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 
 

Bergsgårdsgärdet

Fasadrenovering.

Färdigställd: 2014
Beställare: Poseidon

Villa Sjöstedt

Ombyggnad förskola

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

Styrsö

Anpassning för asylboende.

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

 
 

Blå Stället

Om- och tillbyggnad av kulturhuset.

Färdigställd: 2014
Beställare: Lokalförvaltningen

Länsmansgårdens motionscentral

Nyproduktion. Offentlig lokal. Byggd för att
vara icke brännbar.

Färdigställd: 2010
Beställare: Idrotts- & Föreningsförvaltningen

Gegerfeldtska villan

Ombyggnation av kulturfastigheten som är
den enda villan inom vallgraven i Göteborg.

Färdigställd: 2007
Beställare: Kulturfastigheter i Göteborg AB

 
 

Gamla Latin

Ombyggnation av skola.

Färdigställd: 2006
Beställare: Kulturfastigheter i Göteborg AB

 
 

TOTALENTREPRENAD

 
 

Lilla Björlandavägen

Nyproduktion av 34 st egnahem

Färdigställd: 2017
Beställare: Egen regi

Sandlyckan

Nyproduktion av 20 st bostadsrätter på Hönö.

Färdigställd: 2016
Beställare: Öckerö Fastighetsförvaltning AB

Begonia/Brasilia

Ombyggnation från kontor till skola.

Färdigställd: 2015
Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB

 
 

Kvillebäcken Lott C

106 bostäder fördelade på 4 huskroppar varav
en på 16 våningar.

Färdigställd: 2013
Beställare: Bostadsbolaget

BMW Mölndal

Om- och tillbyggnation av utställningshall,
verkstad och parkeringsdäck.

Färdigställd: 2011
Beställare: Bilia

Blackevägens FSK

Förskola. Offentlig lokal.

Färdigställd: 2011
Beställare: Lokalförvaltningen

 
 

BMW Mölndal

Försäljningsyta och P-hus.

Färdigställd: 2012
Beställare: Bilia Group

Äpplegårdens Förskola

Nyproduktion av förskola. Lågenergi

Färdigställd: 2011
Beställare: Ale kommun

Brf. Dalgången

Nyproduktion av bostäder.

Färdigställd: 2008
Beställare: Egnahemsbolaget

 
 

Vårvädersgatan

Fasadrenovering på bostäder. Arbete med
Steni-skivor.

Färdigställd: 2008
Beställare: Göteborgs Stads Bostads AB

 
 

SAMVERKANSENTREPRENAD

 
 

Marstrands Havshotell

Tillbyggnad av hotellrum samt ny restaurang och utökad spa avdelning.

Färdigställd: 2018
Beställare: Barson & Co

Tyri

Om- och tillbyggnad av kontor och produktionslokal.

Färdigställd: 2017
Beställare: KLED Fastighets AB

Santos 2

Ombyggnad av gammal verkstadslokal till ny skola

Färdigställd: 2016
Beställare: Lokalförvaltningen

 
 

Marstrand Havshotell

Nybyggnation av hotell med 107 rum på Koön
som skall länkas samman med konferensbyggnad.

Färdigställd: 2011
Beställare: Barson & Co

Cafe Mellangården

Nybyggnation av café/fritidsgård.

Färdigställd: 2013
Beställare: Lokalförvaltningen

Donsö skola

Nyproduktion. Lågenergi i MCH-koncept.

Färdigställd: 2009
Beställare: Lokalsekretariatet

 
 
 
jålab-bygg-logga.png